Voda za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnog sustava Velike Gorice zdravstveno je ispravna, zaključuje se Izvješću o ispravnosti vode za 2017. godinu VG Vodoopskrbe.

Sustavnom kontrolom analizirano je ukupno 1077 uzoraka vode, od čega je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije analizirao 422 uzorka, a interni laboratorij VG Vodoopskrbe njih 655. Uzorkovanje se je provodilo na zdencima, na vodospremama te na vodoopskrbnoj mreži Velike Gorice i općina Orle, Kravarsko i Pokupsko.

Zavod za javno zdravstvo uzorkovanje na bunaru B-2 za Veliku Goricu i pripadajuće općine provodio je u 12. mjesecu, na bunaru B-5 sve mjesece osim prosinca, a tijekom cijele godine na bunaru B-3 za opskrbu Zagreba.

bunari

“Svi analizirani uzorci vode za ljudsku potrošnju isporučene potrošačima u 2017. godini iz vodoopskrbnog sustava Velike Gorice sukladni su Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), te Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 64/15 i 104/17) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načina vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17). S obzirom na dobivene rezultate zaključuje se da je voda za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnog sustava Velike Gorice zdravstveno ispravna”, zaključuje izvješće VG Vodoopskrbe.

vodocrpilištevg

Uzorkovanje je vršio i Odjel kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje Zagreb, koji je načinio zasebnu analizu.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay

Advertisements