Grad Velika Gorica zapošljava pet osoba na neodređeno vrijeme te traži jednoga vježbenika za prijam u službu. Što na (ne)određeno, što za stručno osposobljavanje, u novom valu zapošljavanja u proteklih pola godine objavljeno je, uključno s novih šest, čak 13 natječaja za posao u Gradskoj upravi.

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj traži višeg stručnog suradnika za poljoprivredu. Zapošljava se magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne, šumarske ili veterinarske struke. U opis poslova radnoga mjesta spada sudjelovanje u izradi planova, dokumentacijskih osnova i izvješća, rješavanje različitih pitanja i izrada prijedloga općih akata, praćenje realizacije planiranih prihoda i rashoda, uspostava suradnje i odnosa sa stručnim i znanstvenim institucijama, zamjena odsutnog pročelnika itd. Natječaj možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu zapošljava sveučilišnog ili stručnog prvostupnika ekonomske ili upravne struke na mjesto višeg referenta za javnu nabavu. Natječaj možete vidjeti OVDJE.

Isti upravni odjel traži sveučilišnog ili stručnog prvostupnika inženjera upravljanja u kriznim uvjetima za mjesto višeg referenta obrambenih priprema, zaštite i spašavanja, čiji će posao biti planiranje organizacije, financiranja i provedbi zaštite i spašavanja obrane, civilne zaštite, zaštite od požara i drugi srodni poslovu. Natječaj možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za mjesnu samoupravu traži osobu srednje stručne spreme upravne i ekonomske struke za mjesto referenta za mjesnu samoupravu. Radno mjesto obuhvaća administrativne i opće poslove porezane s prijepisom, uredskim poslovanjem, vođenjem zapisnika i evidencija, organizacijom sastanaka, poslove vezane uz organizaciju izbora za mjesnu samoupravu te druge poslove upravnog odjela. Natječaj možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za financije traži magistra struke ili stručnog specijalista ekonomske struke. Vježbenik će sudjelovati u financijsko-računovodstvenim poslovima i poslovima vezanima uz proračun i izvršenje proračuna kao i svim drugim poslovima po nalogu nadređenog službenika. Natječaj možete vidjeti OVDJE.

Traži se i osoba za održavanje čistoće u prostorijama Grada. Natječaj možete vidjeti OVDJE.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Flickr

Advertisements