Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Velike Gorice na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto zapošljava jednu osobu. Traži se ovaj put administrativni referent.

Uvjeti su srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen državni stručni ispit. Uz odgovarajuće iskustvo, mogu se prijaviti i kandidati bez položenog stručnog ispita uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.

Osoba se prima na posao do povratka duže odsutne službenice uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Pisane prijave podnose se putem pisarnice Grada Velike Gorice ili poštom na adresu Trg kralja Tomislava 34, 10409 Velika Gorica u roku od osam dana od dana objave oglasa.

OPIS POSLOVA, PLAĆA, TESTIRANJE

Radno mjesto obuhvaća administrativne i opće poslove Upravnog odjela, povezane s prijepisom, uredskim poslovanjem i ostalim oblicima administrativne potpore, među kojima se ističe fotokopiranje.

Plaću čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža. Koeficijent traženog radnog mjesta je 2,50, a osnovica za obračun plaće djelatnika Gradske uprave iznosi 3.050,00 kuna.

Provest će se pisano testiranje, a osim poznavanja Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima, provjeravat će se i poznavanje Uredbe o uredskom poslovanju.

Natječaj možete vidjeti OVDJE.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay (ilustracija)

Advertisements