VG Vodoopskrba upozorila je priopćenjem da neki građani Velike Gorice nisu upoznati ili unatoč poslanim obavijestima zanemaruju obvezu priključenja duž novoizgrađene vodovodne mreže.

“[S]ukladno čl. 212. Zakona o vodama i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine donesenoj od strane Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (objavljena u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, broj 9/2013) vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine, obvezan je priključiti svoju građevinu odnosno nekretninu na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja”.

Vodoopskrba priopćuje da neki od građana kojima je već niz godina omogućeno priključenje na vodne građevine još uvijek nisu to poduzeli i navodi postupak priključenja. Cijena se računa po metru priključka, a kreće se u prosjeku od 3500 do 4500 kuna.

“Za pokretanje postupka priključenja potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 1.kat, soba 101, tel. 6566-763 i 6566-764. Za podnošenje Zahtjeva za priključenje potrebna je sljedeća dokumentacija: kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci), izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci), akt na osnovu kojega je dozvoljena gradnja (građevinska dozvola ili uvjerenje katastra da je objekt izgrađen prije 1968. godine, rješenje o uvjetima gradnje, rješenje o izvedenom stanju odnosno dovoljan je samo dokaz o predanom zahtjevu za legalizaciju).”

Iz Vodoopskrbe napominju da se odobrava obročno plaćanje priključka na vodne građevine do 10 mjesečnih obroka bez kamata te kako u ponudi imaju nižu cijenu priključka i do 30% za ugradnju plastičnog okna.

“Unatoč relativno visokom postotku priključenosti na vodne građevine, krajnji cilj nam je omogućiti svim stanovnicima našeg grada s okolnim pripadajućim naseljima korištenje vodnih usluga”, poručuju iz Vodoopskrbe.

Prošle je godine izgrađeno ukupno 6606 m nove vodoopskrbne mreže i rekonstruirano 970 m. Izgrađeno je 260 m mreže odvodnje te rekonstruirano 300 m.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Goran Jakuš