Građanin Velike Gorice Filip Dumbović još potkraj 2015. zatražio je putem obrasca za pristup informacijama podatke o gradnji bazena u Velikoj Gorici.

Zanimali su ga detalji prostornoga plana na temelju kojega se gradi bazen, podaci o cijeni idejnog projekta i referencama arhitektonskog biroa koji je odnio pozivni natječaj, a upitao je i zašto se bazen ne gradi tamo gdje je predviđen planom uređenja ŠRC Velika Gorica.

Odgovore je dobio u veljači 2016. iz goričkog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet.

Dumbović naglašava da nije politički aktivan te da nije simpatizer niti jedne političke stranke.

BAZEN SE TREBAO GRADITI ZA UNIVERZIJADU

Dumbović je zatražio podatke na temelju kojeg je dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica bazen isplaniran.

Upravni odjel odgovara da odredbama UPU-a naselja Velika Gorica nije određena parcelacija zemljišta niti poimenično na kojim će se česticama provoditi pojedini zahvat u prostoru.

“Uz srednju školu su planirani i prateći sportski sadržaji (sportska dvorana, vanjski tereni i bazen), za koje je 1983. g. izdano rješenje o načelnoj suglasnosti, a za dio građevina građevinske dozvole, te je sve trebalo biti realizirano 1987. godine za Univerzijadu. Nažalost bazen i vanjski sportski tereni nisu tada, a ni do danas izgradeni. Bazen je planiran prvenstveno za nastavu učenja plivanja i za korištenje učenika svih škola, a u slobodnim terminima na korištenje građanstvu i sportskim klubovima”, navodi se u odgovoru.

REALIZACIJA BAZENSKOG KOMPLEKSA OTVORENA JE ZA ZAINTERESIRANE PODUZETNIKE

Dumbović se pita zašto se bazen ne gradi na parceli na kojoj je planiran prema DPU ŠRC Velika Gorica.

Gradnja bazenskog kompleksa s hotelskim i drugim sadržajima, potvrdio je Upravni odjel, planirana je u zoni DPU ŠRC Velika Gorica na način da dimenzijama omogućava i održavanje natjecateljskih sportskih priredbi i da služi za rekreaciju građana. Velika je to komercijalna investicija, kazali su iz Grada.

“Izgradnja bazena pored srednjoškolskog centra ne isključuje mogućnost izgradnje ovog bazenskog kompleksa u zoni DPU ŠRC Velika Gorica. Takav bazenski kompleks s hotelom velika je komercijalna investicija, a realizaclja je moguća i otvorena za sve zainteresirane poduzetnike”, pozvao je Grad investitore.

NA NATJEČAJ POZVANA TRI ARHITEKTONSKA BIROA

Dumbovića su također zanimali cijena ponude i reference arhitektonskog biroa Urbani prostor d.o.o., koji je odnio natječaj za idejno rješenje.

Za izradu idejnog rješenja bila su pozvana tri arhitektonska biroa, od kojih je najpovoljniju cijenu ponudio Urbani prostor d.o.o. Tvrtka je u suradnji s tvrtkom AQUACHEM dostavila najpovoljniju ponudu, kao i reference o izgradnji apartmanskog naselja te dviju stambenih zgrada s bazenom. Tvrtka AQUACHEM u svojim referencama projektiranja bazenske tehnike odradila je 14 projekata bazena.

bazenponude

“Tvrtka Urbani prostor d.o.o. do sad je uredno izvršavala svoje obveze po ugovorima naručitelja Grad Veliku Goricu”, ustvrdio je Grad.

PARKING NA SJEVERU

Grad navodi u dopisu iz 2016. da se kolni pristup zgradi bazena i parkirališnim prostorima planira iz Pleške ulice i Ulice kraljice Jelene. Adekvatan broj potrebnih parkirališnih mjesta, navodi se, riješit će se u sjeverozapadnom dijelu građevinske parcele uz kolni pristup.

Tekst: Ante Vekić, Foto: gorica.hr

Advertisements