Grad Velika Gorica i ove godine subvencionira dio troškova prijevoza pitke vode i troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice.

Grad subvencionira troškove prijevoza pitke vode u iznosu od 200 kuna po cisterni za prijevoz do 10 km i 230 kuna za prijevoz preko 10 km po jednoj cisterni od 8 m3. Troškovi odvoza fekalne kanalizacije subvencioniraju se u iznosu od 200 kuna za odvoz po jednoj cisterni.

Subvencije se primjenjuju za prijevoz pitke vode i odvoz fekalne kanalizacije koji će biti izvršen putem gradske tvrtke VG Vodoopskrba i to isključivo za potrebe prijevoza i odvodnje na području Grada Velike Gorice.

Odvoz i prijevoz ne subvencioniraju se u naseljima u kojima je izgrađena mreža fekalne kanalizacije i postoji mogućnost priključenja, odnosno u naseljima gdje je izgrađena vodoopskrbna mreža i postoji mogućnost priključenja.

VIŠE SE NE DOZVOLJAVA IZGRADNJA SEPTIČKIH JAMA

Na području Zagrebačke županije izgradnja septičkih jama je od 2015. godine zabranjena.

“Laički rečeno, ako je na nekom području dozvoljena gradnja objekta, za isti je potrebno riješiti odvodnju otpadnih voda radi zaštite okoliša. U slučaju da na području ne postoji sustav javne kanalizaciju potrebno je izgraditi sabirnu jamu. Izgradnja septičkih jama više se ne dozvoljava”, odgovorio je na naš upit gorički Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet.

Upravni odjel svom je odgovoru priložio izvadak iz Odluke o odvodnji otpadnih voda Zagrebačke županije (GZŽ 4/15).

Odlukom je propisano da na području obuhvata Odluke, gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloških voda, nije dopušteno graditi nove septičke jame i koristiti se njima, a vlasnik ili korisnik postojeće dužan je septičku jamu preurediti u vodonepropusnu sabirnu jamu.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay