Prema Elaboratu za donošenje Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018. – 2023. godine na području Grada Velike Gorice evidentirano je pedeset lokacija na kojima je registriran nepropisno odbačeni otpad. Podatke je dostavila VG Čistoća d.o.o. na datum 19. listopada 2017. godine.

Procjenjuje se da je na 29 mikrolokacija ilegalno odloženo najmanje 3110 m3 otpada. Najveća divlja odlagališta nalaze se u Ščitarjevu (1000 m3), Mraclinu (300 m3), Gornjoj Lomnici (300 m3), Kurilovcu (250 m3) i u Gradićima (200 m3).

nepropisniotpad
Izvor: Elaborat

Divlji deponiji evidentirani su, bez navođenja mikrolokacije, i u gradskim četvrtima Braća Radić, Hrvatski velikani, Miljenko Granić, Stari Grad i Vladimir Nazor te na područjima mjesnih odbora Pleso, Rakarje, Bapče, Bukovčak, Čička Poljana, Gustelnica, Jagodno, Markuševac, Okuje, Petrovina, Ribnica, Selnica, Strmec Bukevski i Velika Buna.

SUSTAV EVIDENCIJE, KOMUNALNO REDARSTVO

Grad Velika Gorica dužan je, prema Elaboratu, uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada te provoditi redoviti godišnji nadzor. Za provedbu navedenih mjera odgovoran je komunalni redar.

Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, uklanjanje tog otpada.

“Istekom roka određenog rješenjem, komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze. Ako komunalni redar utvrdi da obveza nije izvršena, Grad Velika Gorica je dužan osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, uz pravo na naknadu troškova od vlasnika nekretnine, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat”, navodi se u Elaboratu.

Ukoliko vlasnik ili posjednik nekretnine ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja, komunalni redar ovlašten će biti zatražiti nalog suda i asistenciju policije radi pristupa nekretnini u svrhu utvrđivanja činjenica.

Ukoliko se na pojedinim lokacijama višekratno uvrdi nepropisno odbačeni otpad, potrebno je, nalaže se, proširiti opseg izobrazno-informativnih aktivnosti, postaviti natpise upozorenja, postaviti fizičke prepreke na lokacijama, hortikulturno urediti sanirane lokacije i pojačati mjere nadzora.

Sve podatke o lokacijama divljih odlagališta otpada Grad Velika Gorica obvezan će biti, kada se Plan usvoji, unositi u informacijski sustav gospodarenja otpadom.

IZNOS ULAGANJA: 1,9 MILIJUNA KUNA

U narednih šest godina Grad Velika Gorica u čišćenje i sanaciju divljih deponija trebao bi uložiti 1,9 milijuna kuna.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay (ilustracija)

Advertisements