Postavilo se pitanje, kada je u srijedu problem izgradnje asfaltne baze u Donjoj Lomnici spomenut u Hrvatskom saboru, kako se 2010. godine, u tijeku javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš, izjasnio Mjesni odbor Donje Lomnice.

Podsjetimo, javna rasprava je trajala od 7. siječnja do 5. veljače, javno izlaganje održano je 26. siječnja, a rok za podnošenje primjedbi i prigovora bio je 12. veljače 2010. godine.

Pročitali smo zapisnike Mjesnog odbora Donja Lomnica iz 2010. godine.

JEDNOGLASNO PROTIV (25. SIJEČNJA 2010.)

Dan prije javnog izlaganja, obavijest o njegovom održavanju iznio je mjesnom odboru predsjednik Željko Deverić. Deverić je rekao da je potrebno iznijeti stav i stava se pridržavati te je iznio stav kojim predlaže da se ne dozvoli gradnja betonare i asfaltne baze.

2010-25-01 (asfaltna)
Izvor: Zapisnik MO Donja Lomnica (25. siječnja 2010.)

U raspravi su spomenuti i neizgrađeni sustav oborinske odvodnje, područje slivnih voda, visina postrojenja, pitanje zračnoga prometa i korito starog potoka Lomnica.

2010-25-01 (asfaltna3)
Izvor: Zapisnik MO Donja Lomnica (25. siječnja 2010.)

Mjesni odbor Donja Lomnica jednoglasno se izjasnio protiv projekta izgradnje asfaltne baze i betonare.

PETICIJA (4. VELJAČE 2010.)

Deverić je na sljedećoj sjednici izvjestio o Studiji utjecaja na okoliš i sudjelovanju u javnom izlaganju. Na sjednici je sudjelovao i S. Lasić, predsjednik MO Gradići, koji se složio da će do predviđenog roka (12. veljače) i njegov mjesni odbor podnijeti pisani stav po pitanju asfaltne baze.

2010-04-02 (3) asfaltara
Izvor: Zapisnik MO Donja Lomnica (4. veljače 2010.)

Predsjednik MO tada je napomenuo da se o asfaltnoj bazi na Odboru raspravljalo na dvjema sjednicama 2006. godine te da “tada odgovor nije dobiven, što se vidi i u zapisnicima”.

2010-04-02 (2) asfaltara
Izvor: Zapisnik MO Donja Lomnica (4. veljače 2010.)

Dogovara se skupljanje potpisa mještana. Više od 800 potpisa Lomničana tada je skupljeno i predano uz primjedbe na studiju utjecaja na okoliš.

STRABAG NAJAVLJUJE MOGUĆNOST DOLASKA NA SJEDNICU MJESNOG ODBORA (1. OŽUJKA 2010.)

Mjesni odbor o asfaltnoj bazi raspravljao je i u ožujku 2010., kada su navedeni dopisi koji su priloženi mišljenju Odbora. Navodi se da su mišljenju MO Donja Lomnica priloženi potpisi mještana, dopisi A. Šoštarec, S. Dehina i MO Gradići. Svoje su primjedbe i prijedloge podnijeli još i M. Janečić i D. Katulić.

potpisi
Izvor: Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

Mjesni odbor i mještani Donje Lomnice predali su tridesetak stranica elaboriranih primjedbi na Studiju utjecaja na okoliš, koje su djelomično uvrštene u revidiranu studiju, ali su u bitnom odbačene.

2010-01-03 (asfaltara, stari potok)
Izvor: Zapisnik MO Donja Lomnica (1. ožujka 2010.)

Primjedbe su se odnosile na odredbe UPU RZ Donja Lomnica i Odluke o zonama sanitarne zaštite, blizinu aktivnog vodocrpilišta, blizinu doma zdravlja, dječjeg vrtića i eko-škole, nepostojanje sustava oborinske odvodnje, moguće onečišćenje vode, tla i zraka, ugrozu zdravlja ljudi, ugrozu zaštićene flore i faune te onečišćenje bukom.

Deverić na sjednici iz ožujka 2010. navodi “da su se predstavnici Strabaga izjasnili da postoji s njihove strane mogućnost dolaska na sjednicu radi predstavljanja i pojašnjenja njihovog projekta”.

STRABAG POZIVA U POSTROJENJE (21. LIPNJA 2010.)

Deverić je vijećnike početkom ljeta 2010. upoznao s obaviješću pročelnika Upravnog odjela za mjesnu samoupravu Grada Velike Gorice da Strabag poziva vijećnike Odbora i građane Donje Lomnice da, s ciljem stjecanja uvida u rad njihovih postrojenja, posjete neko od već postojećih postrojenja, gdje bi se novi projekt predstavio.

2010-21-06 (strabag, poziv)
Izvor: Zapisnik MO Donja Lomnica (21. lipnja 2010.)

Vijećnici su se pojedinačno usprotivili prijedlogu navodeći da je “mjesni odbor rekao svoje donošenjem zaključka da se protivi izgradnji betonare i asfaltne baze”, a zaključeno je da “tko želi ići neka ide, a tko ne želi nije obavezan ići”.

POST FESTUM

Kada je Mjesni odbor Donja Lomnica doznao za Rješenje o prihvatljivosti Studije utjecaja na okoliš, nepoznato nam je.

Rješenje o prihvatljivosti doneseno je 7. srpnja 2010. godine i na njega se nitko nije žalio.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Michael Stepanić (arhiva, 2017.)

Advertisements