Grad Velika Gorica na bubanj je stavio tri nekretnine. Prodaju se dio livade u Rakarskoj, oranica u Kurilovcu i dvosobni stan u Ulici Jurja Dobrile.

Dio čestice 4330/8 u Rakarskoj (zemljište za sport i rekreaciju, livada), veličine 290 m2, kreće na dražbu s početnom cijenom od 134 tisuće kuna.

rakarska
Izvor: katastar.hr

Za oranicu u Kurilovcu veličine 734 m2 najmanje će trebati izdvojiti 450 tisuća kuna.

oranicakurilovec
Izvor: katastar.hr

Za stan od 47,89 kvadrata s dvije sobe i spremištem u podrumu na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Jurja Dobrile traži se barem 283 tisuće kuna.

dobrile221
Izvor: Google Street View

Za sve nekretnike potrebno je platiti jamčevinu od 10% iznosa početne cijene.  Nekretnine se prodaju prema načelu “viđeno-kupljeno”, što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, istim se smatra sljedeći koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

dobrile22
Izvor: Google Maps

U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon otvaranja ponuda odmah će se pristupiti javnom nadmetanju.

Prijava se može podnijeti do 30. prosinca, javno otvaranje ponuda je 8. siječnja 2018., a detaljne informacije možete pronaći OVDJE.

Tekst: Ante Vekić, Foto: katastar.hr, Google Maps, Google Street View