Državna revizija bila je i u VG Komunalcu. Revizori su se u pet trgovačkih društava u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Zagrebačke županije bavili utvrđivanjem učinkovitosti pri sprječavanju i otkrivanju prijevara. Revizija je provedena 2015. (.pdf), a Izvješće o provedbi preporuka (.pdf) objavljeno je ovaj tjedan.

Ocijenjeno je da su sve tvrke poduzimale aktivnosti za sprječavanje i otkrivanje prijevara, a četirima, među kojima je i Komunalac, preporučena su poboljšanja.

Od osam preporuka VG Komunalac je proveo njih pet. Donošenjem Etičkog kodeksa pokrivene su politike i postupci za sprječavanje i otkrivanje prijevara te odgovornost rukovoditelja i zaposlenika. Utvrđena su specifična područja poslovanja kod kojih postoji veći rizik pojavljivanja prijevara.

Državni ured za reviziju pratit će provedbu preostalih triju preporuka, a koje se tiču unutarnje kontrole i izobrazbe zaposlenika.

ETIČKI KODEKS

Darovi

Prema preporukama revizora Etički kodeks je uredio davanje i primanje poklona i ugošćavanje. Kodeks, koji nema pravnu snagu, zabranio je primanje materijalnih i drugih darova.

Iznimka su uobičajeni poslovni kriteriji, kao što je poziv na objed, ulaznica za športsku ili kulturnu priredbu, u iznosu do 500 kuna.

Izričito je zabranjeno zaposlenicima Komunalca koji ujedno obavljaju funkcije u športskom ili drugom klubu iznuđivati ili zahtijevati darove donacije, potporu ili sponzorstvo.

Sukob interesa

Utvrđen je postupak za prijavljivanje i izvješćivanje o mogućem sukobu interesa te obveza rukovoditelja i zaposlenika u slučaju sumnje na prijevaru.

Kodeks utvrđuje sukob interesa u četiri posebna slučaja: imati tvrtku ili udio u vlasništvu tvrtke čiji je predmet poslovanja sličan predmetu poslovanja Društva, obavljati poslove u ime Društva s društvima koja su u vlasništvu zaposlenika, obavljati posredničke funkcije te koristiti naziv, vlasništvo, informacije, vrijeme ili druge resurse koji nisu posebno odobreni.

U slučaju opravdane pretpostavke da postoje navedene okolnosti, zaposlenik treba zatražiti pisano mišljenje, a o svakom dvojbenom angažmanu u športskom društvu ili klubu obavijestiti nadležnog rukovoditelja.

Postupci za otkrivanje prijevara

Uređeni su zahtjevi za izvješćivanjem o sumnji na prijevaru te se jamči anonimnost i zaštita zviždačima.

Kodeksom se pretpostavlja imenovanje povjerenstva za etiku i osoba za prijavljivanje nepravilnosti. O provedbi se Društvo izvještava jednom godišnje.

Na svaku prijavu ili pritužbu Povjerenstvo je dužno odgovoriti u roku od 15 dana.

SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA

VG Komunalac Etičkim je kodeksom utvrdio specifična poslovanja u kojima postoji veći rizik pojavljivanja prijevara. Radi se o upravljanju imovinom, poslovnim financijama, zapošljavanju i unaprijeđivanju, primanju i davanju darova, uslugama upravljanja tržnicama, uslugama organizacije prometa u mirovanju te poslovima održavanja i zaštite cesta, javnih površina, javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju, groblja i posebnih usluga.

Kao područje s najvećom razinom rizika istaknuti su poslovi održavanja i zaštite cesta.

Ocjena rizika i protumjere

Komunalcu ostaje ocijeniti rizike za specifična područja i razviti protumjere, akcijske planove i strategije za upravljanje utvrđenim rizicima.

Državni ured za reviziju pratit će daljnju provedbu preporuka.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay (ilustracija)

Advertisements