Lako je danas. E-savjetovanja na državnoj razini zaista su transparentna. Ako i nemaju neki utjecaj na donošenje konačnih odluka, veliki su igrači primorani ovdje javno obrazložiti svoj stav. Ako tako odlučite, informacije o savjetovanjima dolaze vam po objavi na e-mail adresu.

Na lokalnoj razini negdje pomaka ima, negdje nema. Pazinski proračun dostupan je građanima 24 sata dnevno, dok smo se na nepregledne, nejasne i nepotpune stranice Grada Velike Gorice već i naviknuli. Između ostaloga, nedostaju čak i neki brojevi službenoga Glasnika.

Na tematskoj sjednici posvećenoj problemu asfaltne baze u Donjoj Lomnici nitko se nije sjetio upozoriti da godine 2010. zakonodavni okvir provođenja javnoga savjetovanja po pitanjima zaštite okoliša nije bio isti kao što je danas.

UREDBA O INFORMIRANJU

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (UISJ) donesena je 2008. godine na temelju tadašnjeg Zakona o zaštiti okoliša. Osim internetskim stranicama, Uredba poziva na “informiranje drugim načinima koji su primjereniji u konkretnom slučaju s obzirom na lokalnu zajednicu ili građanina pojedinca” (čl. 3).

ZAHTJEV NOSITELJA, SAVJETODAVNO STRUČNO POVJERENSTVO

U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost se informira, prema čl. 7., st. 1. UISJ, o zahtjevu nositelja zahvata, odluci da se studija upućuje na javnu raspravu (.pdf), rješenju o prihvatljivosti (.pdf) te bilo kojem drugom rješenju.

Strabag d.o.o. je podnio 6. studenoga 2009. zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš zahvata “Betonara i asfaltna baza u RZ Donja Lomnica”.

Prema Rješenju, o zahtjevu nositelja javnost je informirana od 27. studenoga do 28. prosinca 2009. godine. Što ne znači da ne postoji, nismo uspjeli pronaći informaciju kojom je javnost informirana o zahtjevu nositelja zahvata prema čl. 7., st. 1. UISJ.

Radi sudjelovanja u predmetnom postupku, 26. studenoga 2009. je imenovano Savjetodavno stručno povjerenstvo za ocjenu utjecaja na okoliš za predmetni zahvat.

Prema Čl. 8., st. 6. UISJ po zahtjevu o zahvatu se ne provodi očitovanje javnosti “jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava”.

Ministarstvo je 8. prosinca iste godine donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu, dvadeset dana nakon čega je objavljena Informacija.

ROK OD TRIDESET DANA

Informacija se objavljuje u trajanju od trideset dana od datuma objave na internetskoj stranici gdje je objavljena. Rok počinje teći od datuma objave na internetskoj stranici. (čl. 4., st. 1.). Iznimno od toga, informacija može biti objavljena i jednokratno (u dnevnom tisku), a ako se radi o postupku izrade zakona, provedbenih propisa te pravila koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš, objava informacije traje najduže 30 dana.

Informacija o odluci da se SUO: Betonara i asfaltna baza u RZ Donja Lomnica upućuje na javnu raspravu objavljena je 28. prosinca. Nadležnost za koordinaciju dodijeljena je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

Javna rasprava je trajala od 7. siječnja do 5. veljače 2010. godine.

ŠTO PROPISUJE INFORMACIJA?

Informacija propisuje sažetak postupka i način na koji će se javnost očitovati na informaciju: mišljenje, primjedba i prijedlog.

Informacija propisuje rok podnošenja i način na koji će javnost biti informirana o ishodu postupka.

ŠTO JE INFORMACIJA PROPISALA?

Informacija je odredila da se o odluci da se SUO: Betonara i asfaltna baza u RZ Donja Lomnica javnost informira u tiskovini “Večernji list”, na oglasnim pločama Zagrebačke županije i Grada Velike Gorice te na službenim stranicama Ministarstva i Zagrebačke županije.

Informacija je odredila da će 26. siječnja u 18 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta biti održano javno izlaganje Studije.

Rok podnošenja određen je bio za 12. veljače 2010., dokad se u prostorijama Grada Velike Gorice, na Trgu kralja Tomislava 34, na četvrtom katu u sobi 421 moglo podnijeti mišljenje, primjedbu ili prijedlog, i to pismenim putem.

Informacija je odredila da će javnost o ishodu postupka biti obaviještena na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay

Izmjene:

Trećemu odjeljku izmijenjen podnaslov i sadržaj prema obrazloženju koje smo primili od Grada Velike Gorice: “Ne postoji institut prethodne javne rasprave, već postupak procjene utjecaja na okoliš počinje, sukladno članku 8. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš, kada nadležno tijelo (u ovom slučaju Ministarstvo) utvrdi da zahtjev koji je podnio investitor sadrži svu potrebnu dokumentaciju te rješenjem imenuje povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš. O donošenju ovog rješenja, sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Ministarstvo je informiralo javnost objavom tog rješenja u trajanju od 30 dana na web stranicama Ministarstva. Ovaj postupak možda je zabunom proglašen javnom raspravom, međutim to je postupak informiranja javnosti, u kojem se ne provodi rasprava, već se samo daje informacija da je započet postupak procjene utjecaja na okoliš.

Grad Velika Gorica uključen je u postupak tek u trenutku organiziranja javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš, nakon što je stručno povjerenstvo procijenilo da je studija spremna za javnu raspravu.” (23. 11. 2017.)

Advertisements