U proces savjetovanja s javnošću Upravni odjel za komunalne poslove i promet uputio je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih naprava te reklamnih panoa.

Javno savjetovanje traje od 13. do 24. studenoga, što je rok kraći od predviđenih trideset dana, no ovaj put obrazloženje sadrži opravdan razlog. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN, 103/17) stupila je na snagu 20. listopada, a sjednica Gradskoga vijeća predviđena je za početak prosinca.

TRI ZONE ZA POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA, KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA

Prema navedenoj Odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture novoizgrađena prometnica dužine 2,11 km razvrstana je u državnu cestu oznake DC430 (D30 – Zračna luka “Dr. Franjo Tuđman”). Istom je Odlukom nerazvrstana cesta od Velikog polja do raskrižja s Ulicom Rudolfa Fizira dobila oznaku ŽC330200.

Prijedlogom se gradske Odluke novom prometnicom nadopunjuje I. zona, koja je dosad obuhvaćala zemljište i zaštitni pojas uz DC30, DC31, DC408 (do ulaza u MZLZ), nerazvrstanu cestu od Velikog polja do raskrižja s Ulicom Rudolfa Fizira (sada ŽC330200) te zemljište i zaštitni pojas omeđen prometnicama Avenija pape Ivana Pavla II s istoka, A. K. Miošića i F. K. Boška s juga, 153. brigade pa Sisačkom te obilaznicom s istoka, a sa zapada prometnicom Gradići-Velika Gorica.

Druga zona obuhvaća ostatak naselja Velika Gorica, a treća ostatak područja Grada Velike Gorice.

Navedena se prometnica uvodi u I. zonu da bi se omogućila naplata naknade za postavljanje velikih reklamnih panoa. Zone su utvrđene Odlukom Gradskoga vijeća (.pdf. str. 914 i dalje; izmjena prve zone: .pdf, str. 162).

PLAĆA SE MJESEČNO PO METRU KVADRATNOM

Najskuplja je, naravno, prva zona. Ovdje se, primjerice, reklamna zastava plaća 160 kuna, transparent 80, reklamni stupovi 120, putokazni panoi 320, a jumbo plakati 46, odnosno 32 kn mjesečno, ovisno o veličini. Tablica prikazuje cjenik usluga na javnim površinama:

panoi

Tekst: Ante Vekić; Foto: Pixabay (ilustracija)

Izmjene: treći i četvrti odjeljak nadopunjeni informacijom o razvrstavanju ŽC330200.

 

Advertisements