Sutra opet u 268. Na posao, na faks, u šetnju Zagrebom? Autobusi kasne, pretrpani su, vožnja je neudobna, a ujutro i poslijepodne i jako spora. Iz nekih turopoljskih mjesta treba krenuti i dva sata ranije. Pa tako natrag, i prođe ovaj dan.

Donedavno student, danas magistar inženjer prometa Darko Kušević za potrebe je svog diplomskoga rada analizirao karakteristike autobusnoga i željezničkog prometa između Zagreba i Velike Gorice te predložio integrativni prometni zahvat koji bi putnicima barem donekle olakšao život.

ANKETA: GORIČANI ZADOVOLJNI SIGURNOŠĆU, NEZADOVOLJNI TOČNOŠĆU

Za potrebe rada Kušević je na linijama 268, 330 i 290 proveo anketu. Uzorak od 180 ispitanika uglavnom je ženskoga spola (66%) i dobi između 19 i 29 godina (83%). Studenata je među ispitanicima 60%, zaposlenih osoba 30%. Manje od 2% ispitanika izjasnilo se da ima mjesečne prihode veće od šest tisuća kuna.

anketa4redovitost

Anketom je utvrđeno da su Goričani sigurnošću uglavnom zadovoljni (45%), a brzinom prijevoza podjednako zadovoljni i nezadovoljni. Točnošću prijevoza putnici su uglavnom nezadovoljni (31%) i nezadovoljni (50%), kao i redovitošću (71% kumulativno).

anketa3tocnost

Kuševićeva analiza u skladu je sa sentimentom putnika. “Prema analizi, niti na jednoj liniji za analizirani polazak nije postignut maksimalni kapacitet vozila, ali je došlo do kašnjenja na sve tri linije i samim time do poremećaja u voznom redu. Najveća odstupanja nastaju na linijama 268 i 330 zbog vršnih prometnih opterećenja, a definirana vozna vremena nisu realna”, rekao je Kušević.

anketa1polazak

Prema ZET-ovom voznom redu, liniji 268 potrebne su od Zagreba do Gorice 32 minute, a 330-ici treba 26 minuta. Kuševićeva je analiza u oba slučaja utvrdila odstupanja.

anketa2dolazak

Kušević smatra da je potrebno korigirati vozni red i povećati broj vozila, čime bi se postigao definirani interval vožnje i frekvencija polazaka, no ne bi se postiglo kraće vrijeme putovanja.

PRIJEDLOG: AUTOBUSOM DO VLAKA

Željeznica je zasigurno brža, no udaljena je od centra Gorice. Gorički je kolodvor međukolodvor na pruzi Zagreb – Sisak – Novska i otvoren je za prijam i otpremu putnika i roba. Kušević predlaže novu autobusnu liniju, koja bi povezala autobusni i željeznički kolodvor u Velikoj Gorici. Takva nova organizacija javnoga prijevoza putnika između Zagreba i Velike Gorice temelji se na primjeni integriranoga prijevoza putnika.

analiza2novalinija

“Primjenom predloženog prometnog rješenja putnicima će se povećati mobilnost, smanjiti vrijeme putovanja u vršnim prometnim opterećenjima, a samim time povećat će se i uslužnost prometnog sustava”, objašnjava Kušević.

analiza1vozniredzeljeznica

Magistar inženjer prometa dodaje da se time otvara i mogućnost smanjenja broja autobusa na postojećim linijama te povećanje na manje frekventnima, uz uvjet da putnici takav oblik prijevoza i koriste. Kušević napominje da bi se predmetnim zahvatom moglo s kolodvorom povezati i one linije koje prometuju u njegovoj neposrednoj blizini te na taj način omogućiti putnicima novi oblik prijevoza.

Prednosti je više: putnici bi imali više mogućnosti prijevoza, rasteretile bi se postojeće linije, smanjile bi se gužve, u udaljenija mjesta autobusi bi kretali češće. No, glavno je pitanje: biste li presjedali na vlak za Zagreb?

Autor: Ante Vekić; Grafika: Darko Kušević