Ministarstvo kulture donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da tradicijska okućnica u Buševcu ima svojstvo kulturnoga dobra. Na okućnici se nalaze kuća, gospodarska zgrada – mlin, komorka, svinjac, kuružnjak, krušna peć i bunar.
Etno-zadruga-Buševec-Rješenje-ministarstva-kulture-2017-11
“Okućnica je formirana preseljenim objektima s obližnjih lokacija, a ima za cilj očuvanje tradicijske baštine kraja i predstavljanje ambijenta u kojemu je živjela mnogočlana obitelj zadruga […] Okućnica se visoko valorizira jer se na njoj nalazi jedan od posljednjih čardaka u cijelosti građen od drva u naselju Buševec”, navodi se u Rješenju.
Etno-zadruga-Buševec-Rješenje-ministarstva-kulture-2017-15
“Na okućnici je formiran novi mikroambijent sa zgradama tipičnima za tradicijski način života i privređivanja ovoga dijela Hrvatske. Koristit će se za rad OSS Buševec u svrhu kulturnoumjetničkih djelatnosti te prezentacije pokretne, nepokretne te nematerijalne kulturne baštine ovoga kraja.”
Rješenje možete pročitati OVDJE.
Foto: OSS Buševec
Advertisements