Na upit o radu mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka Velika Gorica iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu dobili smo sljedeći odgovor:

“Mjerna postaja za trajno praćenje kvalitete zraka Velika Gorica mjeri lebdeće čestice frakcije PM2,5 i prema posljednjem IZVJEŠTAJU O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE (Izvještaj za 2016. godinu) na toj mjernoj postaji okolni je zrak s obzirom na PM2,5 II. kategorije tj. onečišćen.”

Lebdeće čestice PM2,5 mješavina su organskih i anorganskih tvari, teških metala i sitnih čestica prašine. Prema brošuri Agencije za zaštitu okoliša, zbog male veličine prodiru i zadržavaju se u donjim dišnim putovima te uzorkuju upalne promjene i smanjuju otpornost na alergije i infekcije.

U najvećoj su mjeri, navodi se, posljedica izgaranja krutih i tekućih goriva u stacioniranim i pokretnim izvorima.

Srednja koncentracija PM2,5 u kalendarskoj godini 2016. za veliku Goricu iznosila je 30 pg/m3, dok gornji i donji prag procjene s obzirom na zdravlje ljudi iznose 17, odnosno 12 pg/m3. Osim u Velikoj Gorici, prag je prekoračen i na Ksaverskoj cesti u zagrebu te na dvije mjerne postaje u Slavonskom Brodu.

Iznadprosječna kretanja koncentracije frakcija čestica PM10 u Velikoj Gorici zabilježena su u prvom i posljednjem kvartalu 2016. godine.

“Na mjernoj postaji Velika Gorica se u 2018. godini planiraju i mjerenja koncentracija plinova: prizemnog ozona (03) i dušikovog dioksida (NO2) u zraku”, zaključuje se u dopisu.

Zbog zabrane reprodukcije materijala iz godišnjeg izvješća opet ostajemo bez lijepe grafike. Izvješća, međutim, možete pronaći OVDJE, a brošuru o česticama PM2,5 OVDJE.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay (ilustracija)

Advertisements