S obzirom na to da je Mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka Velika Gorica iz nepoznatih razloga prestala s radom, pročitali smo Izvještaj o mjerenju kvalitete zraka na lokaciji Međunarodne zračne luke Zagreb, koji je izradio Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Izvještaj se odnosi na period od 10. svibnja do 31. prosinca 2016., a objavljen je u veljači 2017. godine.

Institut je analizirao svakodnevna mjerenja frakcija lebdećih čestica (PM10) te preko njih određivao koncentracije policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU).

pauzracnaluka
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, Mjerna postaja za mjerenje kvalitete zraka Zračna Luka Zagreb

Izvještajem je utvrđeno prekoračenje granične vrijednosti PM10 tijekom 39 dana u navedenom razdoblju, najviše u studenom i prosincu. Kako granična vrijednost ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom godine, a studija se odnosi samo na osam mjeseci, situacija je vjerojatno još nepovoljnija. Mjerenja PM10, ili barem update na stranicama mjerne postaje, izgleda da su početkom ove godine također prekinuta.

pauzracnaluka
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, Mjerna postaja za mjerenje kvalitete zraka Zračna Luka Zagreb

Institut u Izvještaju zaključuje da je kvaliteta zraka s obzirom na PM10 nezadovoljavajuća, dok za ostale PAU nisu propisane ciljne vrijednosti zbog čega se nije mogla provesti ocjena kvalitete zraka.

Umnožavanje Izvještaja u bilo kojem obliku i na bilo koji način je zabranjeno, pa nismo mogli reproducirati njegovu privlačnu grafiku, no možete je pronaći OVDJE. Agenciji za zaštitu okoliša uputili smo pitanje o prestanku rada mjerne postaje u Velikoj Gorici. U nestrpljivom smo iščekivanju odgovora.

Autor: Ante Vekić, Foto: Pixabay, ilustracija

Advertisements