Grad Velika Gorica donio je Aktom Gradonačelnika Zaključak o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao k. č. br. 18, kuća broj 1, na adresi Gradićka ulica 14, s dvorištem i vrtom ukupne površine 926 m2. U Zaključku se navodi da će nekretnina biti kupljena za potrebe izgradnje neimenovane zgrade javne namjene.

Na svojoj Facebook stranici, DVD Gradići su se pohvalili da će zgrada pripasti upravo njima.

Sredstva za isplatu, ukupno 460 tisuća kuna, Grad će isplatiti iz stavke Proračuna za 2017. godinu – iz razdjela 002 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, u Programu ‘Upravljanje gradskom imovinom’, koji se provodi kroz kapitalni projekt Ulaganje u dugotrajnu imovinu, a na stavci rashoda 411 – Materijalna imovina – prirodna bogatstva.

Uputili smo Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i Uredu Gradonačelnika upit o kojoj se građevini javne namjene radi te po kojoj se osnovi radi o prirodnom bogatstvu, ali do objave ovoga članka nismo dobili odgovor. Iz Službe Gradskoga vijeća odgovorili su nam da za upit nisu nadležni niti da o predmetu imaju saznanja te su nas uputili da do odgovora dođemo putem obrasca za pristup informacijama.

Advertisements